Ładowanie...

Kombinat Podhale w procesie przemian gospodarczych i społeczno-kulturowych na pograniczu polsko-słowackim (1955-1992)

Stowarzyszenie prowadzi realizację mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 nr. INT/ET/TAT/1/III/A/230 o łącznej wartości 51.192,60 euro,
w tym fundusz europejski w kwocie 43.513,71 euro, tj.85%. Tytuł mikroprojektu : "Kombinat “Podhale” w procesie
przemian gospodarczych i społeczno-kulturowych na pograniczu polsko-słowackim (1955-1992).


    Celem mikroprojektu jest zwiększenie dostępności do wiedzy  o znaczeniu Kombinatu "Podhale” w życiu
społeczno-gospodarczym pogranicza polsko-słowackiego. 
Realizując założenia mikroprojektu wykonano digitalizację gazetek zakładowych i udostępniono na specjalnej podstronie 
w zakładce "Archiwum” do korzystania przez zainteresowanych z możliwością powiększenia druku i obrazów, co pomagać 
będzie w przeglądaniu i czytaniu. Również posiadane niesprawne maszyny szwalnicze zostały wyremontowane pod względem 
mechanicznym i elektrycznym, co przedstawiamy na załączonych zdjęciach. Usprawnione maszyny są zalążkiem tworzenia
"Izby Pamięci”historii o NZPS "Podhale”.
Zakupiono również laptop z oprogramowaniem – sprzęt do niezbędnych archiwizacji cyfrowych danych obsługi i aktualizacji
strony internetowej z materiałami archiwalnymi oraz do promocji i rozliczania projektu przez koordynatora. Zakupiono też 
projektor multimedialny z przenośnym ekranem, który będzie wykorzystywany podczas spotkań, konferencji, referatów do pokazania 
posiadanych filmów z historii i istnienia NZPS "Podhale”.Aktualności
"Fabryka utracona"
Otwarcie wystawy pamiątek po NZPS Podhale - materiał filmowy, galeria
Kabaret o Relaksach
Kabaret z udziałem Igora Kwiatkowskiego , w którym mowa jest o butach Relaxach - materiał filmowy
Stowarzyszenie prowadzi realizację mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 nr. INT/ET/TAT/1/III/A/230 o łącznej wartości 51.192,60 euro,
w tym fundusz europejski w kwocie 43.513,71 euro, tj.85%. Tytuł mikroprojektu : "Kombinat “Podhale” w procesie
przemian gospodarczych i społeczno-kulturowych na pograniczu polsko-słowackim (1955-1992).
^